Tool Orientation Optimization and Path Planning for 5-Axis Machining
YUAN Chunming · MI Zhenpeng · JIA Xiaohong · LIN Fengming · SHEN Liyong
系统科学与复杂性 . 2021, (1): 83 -106 .  DOI: 10.1007/s11424-020-9270-1